Papayan 2

Papayan 2 i Stockholm, Sverige. Grundläggning och montering av prefabkonstruktioner för bostadshus. Byggherre: Serneke
Sverige AB. Reference: Peter Lundvall, +46 70 383 85 18

Scroll to Top