fbpx

Trampolinen

Trampolinen i Uppsala, Sverige (montering av prefabkonstruktioner för 2 byggnader och garage)
Byggherre: Erlandsson Bygg AB (referens: Mats Andersson, tel. 070-189 03 08)