fbpx

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Detta integritetsmeddelande gäller för webbplatsen www.sbstomme.se SB STOMME AB är starkt engagerad i att skydda din integritet och kommer att göra ansträngningar för att skydda dina personuppgifter i enlighet med följande webbplatssekretessmeddelande (“Meddelande”) som gäller de personuppgifter som den samlar in och behandlar om besökare på denna webbplats.

Personuppgifter som SB STOMME AB samlar in och källa

SB STOMME AB kan komma att samla in följande information automatiskt via denna webbplats:
  • Teknisk information, inklusive Internetprotokolladressen (IP) som används för att ansluta din dator till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, typer och versioner av webbläsarplug-in, operativsystem och plattform;
  • Information om ditt besök, inklusive den fullständiga klickströmmen för Uniform Resource Locators (URL) till, genom och från denna webbplats (inklusive datum och tid), sidans svarstider, nedladdningsfel, längden på besök på vissa sidor, information om sidinteraktion ( såsom rullning, klick och muspekare), och metoder som används för att bläddra bort från sidan.
SB STOMME AB kan komma att inhämta personuppgifter från denna webbplats såsom ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och professionell information endast när de lämnas frivilligt till oss. Under insamling av personuppgifter om dig kommer SB STOMME AB att informera dig om den begärda informationen är obligatorisk eller frivillig. Om du väljer att inte tillhandahålla viss information kan detta påverka din användning av vissa resurser och kan göra det omöjligt för SB STOMME AB att tillhandahålla vissa tjänster till dig. SB STOMME AB kan också arbeta med tredje parter (inklusive till exempel affärspartners, underleverantörer inom tekniska tjänster, annonsnätverk, analysleverantörer och sökinformationsleverantörer) och kan få information om dig från dem.

Cookiepolicy

Denna cookiepolicy förklarar hur SB STOMME AB använder cookies och liknande teknologier för att känna igen dig när du besöker våra webbplatser. Den förklarar vad dessa teknologier är och varför vi använder dem, samt dina rättigheter att kontrollera vår användning av dem.

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats, mobilapp eller använder en onlineplattform. Cookies används i stor utsträckning av onlinetjänsteleverantörer för att underlätta och hjälpa till att göra interaktionen mellan användare och webbplatser, mobilappar och onlineplattformar snabbare och enklare, samt för att tillhandahålla rapporteringsinformation. Cookies som ställs in av webbplatsen och/eller mobilappen och/eller plattformsägaren (i detta fall SB STOMME AB) kallas “förstapartscookies”. Cookies som sätts av andra parter än webbplatsen och/eller mobilappen och/eller plattformsägaren kallas “tredjepartscookies”. Tredjepartscookies gör det möjligt för tredje parts funktioner eller funktionalitet att tillhandahållas på eller via webbplatsen och/eller mobilappen och/eller plattformen (t.ex. reklam, interaktivt innehåll och analys). Parterna som ställer in dessa tredjepartscookies kan känna igen din dator eller enhet både när den besöker webbplatsen och/eller mobilappen och/eller plattformen i fråga och även när den besöker vissa andra webbplatser och/eller mobilappar och/eller plattformar.

Varför använder vi cookies?

Vi använder förstaparts- och tredjepartscookies av flera skäl. Vissa cookies krävs av tekniska skäl för att våra webbplatser och/eller appar och/eller plattformar ska fungera, och vi hänvisar till dessa som “nödvändiga” eller “strikt nödvändiga” cookies. Andra cookies gör det också möjligt för oss att spåra och rikta in våra användares intressen för att förbättra upplevelsen på våra webbplatser och/eller app och/eller plattform. Tredje part serverar cookies via våra webbplatser och/eller appar och/eller plattformar för analys och andra ändamål. Detta beskrivs mer i detalj nedan.

Typer av cookies vi använder:

Nödvändiga webbplatscookies: Dessa cookies är absolut nödvändiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via vår webbplats och för att använda några av dess funktioner, såsom åtkomst till säkra områden. Prestanda- och funktionalitetscookies: Dessa cookies används för att förbättra prestandan och funktionaliteten på våra webbplatser men är inte väsentliga för deras användning. Men utan dessa cookies kan viss funktionalitet som videor bli otillgängliga. Analytik- och anpassningscookies: Dessa cookies samlar in information som antingen används i aggregerad form för att hjälpa oss förstå hur våra webbplatser används eller hur effektiva marknadsföringskampanjer är, eller för att hjälpa oss att anpassa våra webbplatser för dig .

Rättslig grund

SB STOMME AB kommer att behandla dina personuppgifter för att tillgodose våra legitima affärsintressen, eller där det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Hur SB STOMME AB använder dina personuppgifter

SB STOMME AB kommer att använda personuppgifter som samlas in via denna webbplats inom ramen för följande syften:
  • för att förbättra innehållet på vår webbplats,
  • för att svara på dina förfrågningar, frågor och klagomål,
  • i syfte att upprätthålla vår relation med dig om du är kund, leverantör eller affärspartner,
  • för att överväga din ansökan om anställning,
  • för att förbättra vår servicenivå.

Med vem SB STOMME AB delar dina personuppgifter

SB STOMME AB kan komma att dela personuppgifter om dig med utvalda tredje parter – tjänsteleverantörer som hjälper SB STOMME AB med att förbättra och optimera denna webbplats. SB STOMME AB kommer noggrant att kontrollera och välja sådan tjänsteleverantör och kommer att utöva nödvändig och lämplig övervakning över sådan tjänsteleverantör för att säkerställa säkerhetskontrollen av den opålitliga informationen. Vissa av SB STOMME AB:s tjänsteleverantörer kan vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) vars lagar kanske inte ger dina personuppgifter samma skyddsnivå. SB STOMME AB kommer att säkerställa att alla adekvata skyddsåtgärder finns på plats och att alla tillämpliga lagar och förordningar följs i samband med sådana överföringar.

Hur SB STOMME AB skyddar dina personuppgifter

SB STOMME AB kommer att vidta rimliga och lämpliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna om dig från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av data inte kommer att ske, och all överföring av data sker på egen risk, det är viktigt att notera att säkerheten för information som överförs via Internet kan inte garanteras.

Dina rättigheter

Individer i EU har vissa registrerade rättigheter som kan vara föremål för begränsningar och/eller restriktioner. Dessa rättigheter inkluderar rätten att:
  • begär åtkomst till och rättelse eller radering av sina personuppgifter;
  • få begränsning av behandlingen eller att invända mot behandlingen av sina personuppgifter; och
  • rätten till dataportabilitet.
Om du vill utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, använd kontaktuppgifterna nedan. Individer inom EU har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av sina personuppgifter till sin lokala dataskyddsmyndighet.

Hur länge SB STOMME AB behåller dina personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in i enlighet med lokala lagar och förordningar och legitima affärsbehov.

Annan viktig information

Vår webbplats tillhandahåller länkar till andra tredjepartswebbplatser. Integritetspolicyn som beskrivs här gäller inte för dessa webbplatser. Se till att du läser avsnitten om lagar och sekretesspolicyer på alla webbplatser du besöker.

Hur du når oss

Du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter, göra förfrågningar eller lämna in klagomål angående SB STOMME ABs behandling av dina personuppgifter. SB STOMME AB kommer att vidta lämpliga åtgärder för att hantera förfrågningar, förfrågningar och klagomål. SB STOMME AB kommer att svara på sådana förfrågningar inom trettio (30) dagar. Kontaktuppgifter Postadress: SB STOMME AB, c/o RLS Ekonomi AB Koppargatan 3, 602 23 Norrköping, Sverige E-postadress: martins.rullis@sbstomme.se

Viktig information

Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information om dina integritetsrättigheter, eller om du inte kan lösa ett problem direkt med oss ​​och vill göra en överensstämmelse. Detta sekretessmeddelande träder i kraft den 1 juni 2022.